T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Serik Müftülüğü

11.07.2020

İLÇE KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KAYMAKAMLIKTA BİR ARAYA GELDİ

Kaymakamımız Mehmet KURDOĞLU başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Müftümüz İbrahim KESER, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Serik Şube Müdürü Fatih ERKUŞ, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hekimi Fulya KUŞ, Serik Belediye Başkanlığı Veteriner Hekimi Yusuf AKÇEHRE, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gökhan AKSOY, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ramazan IRMAK ve TDV Serik Şubesi Temsilcisi Mustafa UĞURLU katıldı.

İlçe Müftümüz İbrahim KESER'in Yaptığı Sunum ile başlayan toplantı da, 2020 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve kurban kesimi öncesi, kurban kesimi süreci ve sonrasına ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile uyulması gereken şartların düzenlenmesi için aşağıdaki kararları almıştır.

1- 31.07.2020 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı münasebetiyle, konuyla ilgili Kanun, Yönetmelik ve T.C. Cumhurbaşkanlığınca ( DİB ) yayımlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ hükümleri çerçevesinde ilgili kurumların görevlerini eksiksiz yerine getirmeleri amacıyla gerekli tedbirleri almalarına;

2- Kurban satış yeri olarak Çandır Mahallesi Canlı Hayvan Pazarının;

      Kesim Yeri Olarak da,

         a) Büyükbaş Hayvanlar için Burmahancı Caddesi Gazaliçi Mevkiinde bulunan Büyükşehir                             Belediyesi Mezbahasında,

         b) Küçükbaş Hayvanlar için Merkez Mahallesi Azmi Akman Caddesi 2155 Sokak da bulunan Şehit                  Öğretmen  M. Sadettin Küçük Parkı önü ve

         c) Küçükbaş Hayvanlar için  Kökez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 5109 Sokakta bulunan Zeytin               Pazarının tespitedilmesine ve gerekli tedbirlerin Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce                    alınması; 

3- İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi uyarınca, Komisyonumuzca belirlenen yerler dışında öğrenci yurt binaları veya bahçelerinde vb. toplu kesimler yapılmasına müsaade edilmemesine;

4- İlçemizde belirlenen kurban satış ve kesim yerlerine ait bilgilerin 08.07.2020 tarihinden itibaren Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanmasına;

5- İlçemize kurbanlık hayvan girişlerinin 10/07/2020 tarihinden itibaren yapılabileceğine;

6- Tebliğde ifade edilen hayvan hareketleri ile ilgili tedbirlerin ilgili kurumlarca (Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kolluk görevlerince) alınmasına;

7- Kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilmesine ve ücretlerinin konuya ilişkin Tebliğ ve ilgili kurum mevzuatı çerçevesinde alınacak kararla ödenmesine;

 

8-Kurban satış yerinin 10.07.2020 tarihinden itibaren hazır hale getirilmesine ve bu tarihten önce İlçemize İlçe dışından hayvan girişine izin verilmemesine;

9- Kurban satış ve kesim yerlerinde, tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Koronavirüs (COVİD-19) salgını sebebiyle ilgili Bakanlıklarca ve Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca kararlaştırılan\kararlaştırılacak hususlar çerçevesinde (Hijyen, Maske, Mesafe vb.) gerekli tedbirlerin alınmasına;

10- Kurban satış yerinde satıcılara, görevlilere ve müşterilere yönelik bilgilendirici afişlerin belediye tarafından asılmasına;

11- Komisyonca belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin kontrol ve onayı alındıktan sonra) Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) 10.07.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar girilmesine;

12- Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)’nca yayımlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin ekinde bulunan duyuru metinlerinin Belediye ile muhtarlıklarca hayvan satış ve kesim yerlerinin duyurulmasına ve satım kesim yerlerine asılmasına;

13- Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyük baş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), Kurban vasfı taşımayan hayvanların Kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine sahip Kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden, Kurban Hizmetleri Tebliğinin ekinde bulunan (EK-4) “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” alınarak arşivlenmesine, yapılan denetimlerde Kurban için uygun olmayan hayvanlar bulunduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işareti ile işaretlenmesine, Kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti taşıyan hayvanların Kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri asılmasına;

14- Kurban Hizmetleri Tebliğinin ekinde yer alan (EK-1) “Duyuru” ve (EK-2) “Duyuru- Kurban Olarak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpeleri ve Pasaportları ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Kulak Küpeleri” duyuruları, Camii ilan ve panoları ile Kurban satış ve kesim yerlerine asılmak sureti ile ilgililerin bilgilendirilmesine;

15- Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan “HaySag” isimli küpe sorgulama mobil uygulaması üzerinden küpe numarası girilerek hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine;

16- Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetim altına alınabilmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Serik Belediyesi Zabıta Ekipleri ile sıkı iş birliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerini önlemek için yol kontrol ve denetim sayısının artırılmasına;

17- Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç olmak üzere; kurbanlık hayvanların sadece komisyonumuzca belirlenen satış yerlerinde ve özel kurban kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılmasına; komisyonca belirlenen yerler dışında kurbanlık hayvan alım-satım ve kesimine müsaade edilmemesine; bu konuda yetiştiriciler ve satıcılara Serik Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Müftülük tarafından   bilgilendirme yapılmasına;

18- Kurbanlık hayvanların; Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesi almış kesimhaneler ile Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; mahallerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmesine;

19- Kurban satış yerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarına dair kontrolleri ve denetimi yaparak komisyona rapor sunmak üzere; Yusuf AKÇEHRE (Serik Belediyesi Veterineri) ‘nin Başkanlığında, Mehmet KAÇAN (Serik Belediyesi Zabıta Birimi), Ekrem DEMİR ( İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veterineri) ve  Kadir TOPRAK (Serik İlçe Müftülüğü Çandır Mah. Fatih Camii İmam-Hatibi)’dan oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulmasına;

20- Kurban Bayramında kesim yerlerini denetlemek üzere Serik Belediyesince ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeteri kadar Veteriner-Hekim, Zabıta, Araç ve Şoförler görevlendirilmesine;

21- Kurban bayramı süresince kesilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara ait kulak küpelerinin TÜRKVET veri tabanından düşülebilmesi için, mezbahalar dışında komisyonlarca belirlenen kurban kesim yerlerinde izin verilen kişi ya da kurumlarca kesilen hayvanların tamamının küpelerinin kesim yeri sorumluları tarafından toplanarak  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesine, komisyonca belirlenen yerler dışında mahallelerde (cadde, sokak vb umuma mahsus yerler dışında, dışarıdan görülmeyecek şekilde kurban sahiplerinin kendi bahçelerinde) ehil kişilerce kesilecek hayvanların küpelerinin ise kurban sahiplerince muhtarlıklara teslim edilmesine;

22- İlçemiz Belediyesi ile gerekli koordinasyon sağlanarak, ilgili karar, yönetmelik, tebliğ, komisyon kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla, 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 15’inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri içeren bir yönetim planı hazırlanarak  uygulanmasına;

23- Komisyonumuza Hayvan Satış  ve Kesim yeri düzenlemek üzere müracaat eden özel ve tüzel kişilerin taleplerini değerlendirmek üzere, kesim ve satış yerlerini tebliğ hükümlerine göre inceleyerek komisyona rapor sunmak üzere;                                                                                         

         a) Muzaffer YILMAZ (Veteriner Hekim Serik Belediyesi)

         b) Ekrem DEMİR  (Veteriner Hekim Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)

         c) Mehmet KAYA  (VHKİ İlçe Müftülüğü)

Müteşekkil Kurban Satış ve Kesim Yeri Tesbit Komisyonu oluşturulmasına;

24- Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle sosyal mesafenin koruması ve izdiham yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesin Mezbahanesinde, Mezbahane Müdürlüğünce; izin verilecek diğer özel ve tüzel kesim yerlerinde ise işletme sahibince kurban sahiplerine randevu verilerek, randevunun SMS yolu ile bildirilmesine;

25- İlgili mevzuat ve Kurul\Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında kanun maddesinde belirtilen cezai işlemlerin ilgili kurumlarca uygulanmasına;

Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.