T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Serik Müftülüğü

06.09.2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği Sınav İlanı

                                                                          

 T.C.

ANTALYA VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

Sayı           :36619814-902-                                           01/09/2016                  

Konu         : Kur’an Kursu Geçici Öğretici sınavı.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında İhtiyaç Olan Yerler İçin  Kur'an Kursları Geçici Öğretici Sınav Duyurusu

 

Antalya İl Müftülüğünden;

İlimiz Müftülüğü, İlçe Müftülüklerinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan  Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin  9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı ısı gereğince  geçici Kur’an kursu öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b)

bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim  mezunu olmak,

4. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5. 2014 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 60 ve üzeri olmak,

6. 2014 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, 2014 yılı KPSS (DHBT)’ye girmiş olmak,

7. 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3,5, ve 6. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma, belge veya sertifikaya sahip olmak (Belge ve sertifikalar en az 296 saat ve üzeri olmalıdır).

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. 2014 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan ve üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, 01.09.2016 tarihinden 19.09.2016 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Ek:2 listede yer alan görev almak istedikleri İlçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir. Her aday, geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sadece bir İlçe Müftülüğüne müracaat edecektir. Birden fazla ilçe veya gruba  başvuruda bulunanların müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır.

2- Sınavı kazanan adaylardan İlçe Müftülüklerinin ihtiyacını karşılamaması durumunda diğer ilçelerden müracaat edip kazanan adaylardan görevlendirme yapılabilecektir.

2. Başvurular, İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan, posta ve faks yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1-Sınav Müracaat Formu

 2-2014-KPSS 122-123-124 (DHBT) sonuç belgesi

 3-KPSS’ ye girmiş olduğu mezuniyet ile ilgili Diplomanın aslı ve fotokopisi (Kurumca onaylanmış sureti)

4-Hafız olanlardan Hafızlık Belgesi (Kurumca onaylanmış sureti)

5-  4-6 yaş çocuk gelişimi sertifikası olanlardan Sertifikanın onaylı fotokopisi 

IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

 1. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 21.09.2016 Çarşamba Günü İl Müftülüğünde saat:08’00’da hazır bulunacaklardır.

 V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde başvuruda bulunan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

3. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4. Adaylar, Kur’an-ı Kerim, Dini bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak konuları) ve Hitabet alanlarında sınava tabi tutulacaklardır.

 

VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 

1. Her aday başvuruda bulunduğu ilçeye ve gruba göre sınava katılacak olup; başarı sıralaması sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen ilçeye ve gruba göre belirlenecektir.

2. Görevlendirmeler, öncelikle 2014 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyacı 2014 yılı KPSS (DHBT)  puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde;  2014 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak  yapılacaktır  

VII- SINAV SONUÇLARI

1. Adayların sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün web sayfasından yayınlanacak olup tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Görevlendirmelerle ilgili bilgileri İlçe Müftülüklerinden öğreneceklerdir.

 

VIII- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

1. Görevlendirmeler, öncelikle 2014 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyacı 2014 yılı KPSS (DHBT)  puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde;  2014 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak  yapılacaktır.  

 2. Ek:2 listede ilan edilen Geçici Öğretici ihtiyacı sayıları muhtemel tahmini sayılar olup; asıl ihtiyaç sayısı 2016 yılı  Kur’an kursları öğrenci kayıtları sonucu netlik kazanacağından, İlçe Müftülükleri öğrenci kayıtları sonucu oluşacak ihtiyaca göre Ek:2 listede ilan edilen ihtiyaç sayılarından eksik veya fazla Geçici Öğretici görevlendirme yapabilecektir. Görevlendirmeler adayların başvuruda bulunduğu İlçe Müftülükleri tarafından yapılacaktır.

3. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan duyuruda belirtilen şartları taşıdığına dair belgelerin asılları veya onaylı suretleri istenecektir. (Adayların beyan ettiği dini öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmayanların veya dini öğrenim düzeylerinden birinden mezun olabilecek durumda olupta sınava katılan ve başarılı olan ancak görevlendirme aşamasında dini öğrenim belgesini ibraz edemeyen adaylar görevlendirilmeyeceklerdir).

IX- DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardan tazmin edilecektir.

2. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

3. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar,  Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.

            İlanen duyurulur

 

                                                                                                                              Osman ARTAN

  İl Müftüsü