T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Serik Müftülüğü

17.07.2020

VEKİL İMAM-HATİP/VEKİL MÜEZZİN-KAYYIM SINAV İLANI

İlçe Müftülüklerimizde İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken ücretsiz izne ayrılan, askerlik, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme vb. sebeplerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine, İmam Hatip ve Müezzin Kayyım kadrolarına Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım alımı için ilgi yazımız ile ilana çıkılmıştı.

Ancak ilan sürecinde Covid-19 salgınının meydana gelmesi nedeniyle Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım alımı için sınav yapılamamış olup daha önceki ilana başvuran adayların başvuruları geçerli olacaktır.

Bu itibarla; Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım kadroları için belirtilen şartlara göre yarışma sınavı ile naklen ve açıktan atama yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen adayların; en geç tarihleri arasında İl Müftülüğümüze 07/07/2020–21/07/2020 aşağıdaki Sınav Müracaat Formu ile şahsen başvurmaları ve sınavın yapılacağı 23/07/2020 Perşembe

günü saat: 08:30 da Antalya İl Müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

A) VEKİL İMAM-HATİPLİK VE VEKİL MÜEZZİN-KAYYIMLIK İÇİN;

İlimize bağlı İlçe Müftülüklerinde İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken ücretsiz izne ayrılan, askerlik, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme vb. sebeplerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 86. maddesine göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1, 1-b 2. alt bendi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur' an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarına atama ve bu kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme" Maddesi uyarınca belirtilen şartlara göre yarışma sınavı ile açıktan Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım ataması yapılacaktır.

a)Vekil İmam-Hatiplik ve Vekil Müezzin-Kayyımlık Sınavına Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar:

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel

şartları taşıyor olmak,

2-Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

3-Vekil Müezzin-Kayyımlık için Hafız olup lise veya dengi okul mezunu olmak,

4-İmam-Hatiplik veya Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

5-2018 yılı KPSS (DHBT)' den en az 60 ve üzeri puan almış olmak ayrıca hafız olanlar ve

İlahiyat Fakültesi mezunu olanlar 2018 Yılı KPSS (DHBT)' ye girmiş olmak.

b)Vekil İmam-Hatiplik ve Vekil Müezzin-Kayyımlık Sınavına Başvuru Esnasında İstenen

Belgeler:

1-Sınav müracaat formu,

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Diploma fotokopisi ve aslı,

4-Hafızlık belgesi (var ise),

5-Askerlik durum belgesi,

6-Sabıka kaydı (Resmi Kurum İçin),

7-2018 KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi.

NOT:

1-Faks yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir.

2-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3-Sınavı kazananların ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan tespit edilmesi

halinde sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

4-05/03/2020–19/03/2020 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları geçerli

olup tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur.

İlanen duyurulur.