07.03.2019

İlçe Müftü Vekili Mustafa Güner’in Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı

Yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun ki, yeni bir rahmet iklimi olan mübarek Üç Aylar’a 08 Mart Cuma günü kavuşmuş olacağız.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç Aylar’ın birincisi olan Recep ayında, Regaip ve Mi’râc; Şaban ayında Berat; Ramazan ayında ise Kadir Gecesi gibi dört ayrı gece bulunmaktadır. Bu geceler, üç ayların manevî atmosferinin bereketli ve hikmetli yıldızları gibidir. Bu gecelere halk arasında kandil geceleri de denir. Bu aylar, dua ve yakarışların Allah’a (cc) arz edilmesi, pişmanlık gözyaşlarıyla günahların yıkanması, yapılan ibadet ve taatlere verilen sevabın kat kat olması bakımından kaçırılmayacak bir fırsattır.

Üç Aylar için Hz. Peygamber’in (s.a.s) Özel Duası Vardır

Peygamberimiz (s.a.s) üç aylar girince şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi ramazana kavuştur.” Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, mahşer günü kurulacak büyük mahkemenin tek Hâkimi Yüce Allah’ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir.

Ramazan ayına bir hazırlık olmak üzere Recep ve Şaban aylarını daha verimli olarak değerlendirmeli, mümkün olabildiğince kendimizi günahlardan korumaya çalışmalı ve ayrıca çok tövbe etmeliyiz. Unutmayalım ki Mevla’mız bu aylar (Recep, Şaban) vesilesi ile bizlerin ibadet ve taat olarak çok yoğun geçecek olan Ramazan’a hazırlanmamızı istiyor. Çünkü Ramazan bizler için bir hasat vaktidir. Aslında her kandil lisanı hali ile bize bunu hatırlatmaktadır.

İnsanlar, dünya işlerine kendilerini bazen çok fazla kaptırıyor ve ahirete yönelik görevlerini ikinci plana itiyorlar. Allah Teâlâ hem manevi hayattan uzaklaşmamızı önlemek hem de sıradanlaşan zamana ve hayata manevi bir canlılık katmak için bazı ay, hafta ve günlere özel bir değer atfetmiştir. Bunlar, bayram günleri ve geceleri, Cuma geceleri, Üç Aylar diye adlandırdığımız Recep, Şaban, Ramazan ayları ve Kandil geceleridir.  Üç aylar mevsimi aynı zamanda kandiller mevsimidir.

Kandiller Birer Nimettir 

Regaip Kandili, Allah-u Teâlâ’nın kullarına bağışta ve bol ihsanda bulunduğu bir rahmet gecesidir.

Miraç kandili, dinimizin direği namazımızın müminlere farz olduğu bir mübarek gecedir.

Beraat kandili, Allah’a şirk koşmayan bütün inançlı kulların günahlarından kurtuldukları bir kurtuluş gecesidir.

Kadir Gecesi, İbadetle geçirilmiş bin aydan daha hayırlı bir gecedir.

Üç Aylar Ve Kandiller Muhasebe Zamanı Olarak Önemlidir

Her şeyden önce bir nefis muhasebesi yapmak mecburiyetindeyiz. Biz kimiz? Niçin ve kimin için yaşıyoruz? Allah (cc) ile aram nasıl? Onun istediği bir kul olabildim mi? Beni ondan uzaklaştıran kötü alışkanlıklarım var mı?  Her an ölüm gelecek hassasiyeti ile buna ne kadar hazırım? Bu soruların cevabını şu mübarek günlerde herkesin kendisine sorarak aklıselim ile cevaplandırması, verdiği cevaba uygun bir hayatı da yaşaması gerekir.

Mübarek gün ve gecelerin asıl kutsiyeti bizi nefis muhasebesine davet etmesi sebebiyledir. Bizler inananlar olarak bu davete icabet etmek durumundayız. Kefaret ve kaza borcu olanlar bu aylarda oruçlarını tutabilir, nafile namazlarını, hayır ve hasenatını çoğaltabilirler.

Bu vesileyle aziz milletimizin Üç Aylar ve Regaip Kandilini tebrik ediyor, bu ayları ve içerisinde bulunan mübarek geceleri İslam Alemi hakkında hayırlara, iyiliklere ve güzelliklere vesile kılmasını niyaz ediyorum.

                                                                                                                            06/03/2019

                                                                                                                                        Mustafa GÜNER

                                                                                                                                                      Serik Müftü Vekili