25.08.2023

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği Sınav İlanı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği Sınav İlanı

2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilçe müftülüklerimize bağlı Kur'an kurslarında ihtiyaç olması halinde görevlendirmek üzere "Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi" alımı için sözlü sınav yapılacaktır.

A.SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5. Maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak.
 3. İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Ön Lisans veya 4 Yıllık Dini Yükseköğrenim mezunu olmak.
 4. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak.
 5. 2022 yılı KPSS (DHBT) sınavından en az 50 puan almış olmak.
 6. 4-6 yaş grubu için geçerliliği bulunan sertifikaya sahip olmak.
 7. Hafızlık eğitimi için hafızlık belgesine sahip olmak.       

B.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

 1. Sınav müraacat formu.
 2. 2022 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.
 3. KPSS (DHBT)'ye girmiş olduğu mezuniyet durumunu gösterir diploma. (Kurumca onaylanmış sureti)
 4. Hafız olanlardan hafızlık belgesi. (Kurumca onaylanmış sureti)
 5. 4-6 yaş grubu kurslar için geçerliliği bulunan sertifika. (Kurumca onaylanmış sureti)

C.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI;

 1. Başvuru için gerekli şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 24.08.2023 – 07.09.2023 tarihleri arasında görev yapmak istedikleri ilçe müftülüklerine müracaat edeceklerdir.
 2. Birden fazla ilçeye veya gruba başvuruda bulunanların müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır.

D.SINAV YERİ VE TARİHİ;

 1. Sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler, 08.09.2023 Cuma günü Antalya İl Müftülüğünün resmi web sitesinin (antalya.diyanet.gov.tr) duyurular bölümünde yayınlanacaktır.
 2. Sınav sonuçları, İl Müftülüğümüzün resmi web sitesinin (antalya.diyanet.gov.tr) duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

E.SINAV ŞEKLİ VE KONULARI;

 1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
 2. Adaylar sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerini (pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı) yanında bulunduracaklardır.
 3. Adaylar, Kur'an-ı Kerim, Tecvit, Ses/Seda/Makam, Ezber Bilgisi, Hitabet vb. alanlarından sınava tabi tutulacaklardır.

F.DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI;

 1. Her aday başvuruda bulunduğu ilçeye ve gruba göre sınava katılacak olup; başarı sıralaması sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen ilçeye ve gruba göre belirlenecektir.
 2. Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. İhtiyaç olması halinde başarı sırasına göre görevlendirmeye devam edilecektir.

G.DİĞER HUSUSLAR;

 1. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 2. Daha önce görev yapan ve şu an aktif olarak görevde olan geçici Kur'an kursu öğreticilerinin de sınava girmesi gerekmektedir.
 3. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.
 4. Yapılan sınav sonucunda başarılı olarak Güvenlik Arşiv Araştırması sonuçlanmadan görev verilmesi planlananların; Güvenlik Arşiv araştırmasında Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmasına engel olumsuz bir durum olması halinde görevlerine son verilecektir.
 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği; Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği; Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.
 6. Sınav ile ilgili süreçte ve sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelen talimatlar bağlayıcı olacağından söz konusu Başkanlık talimatları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.