10.03.2022

VEKİL İMAM-HATİP/VEKİL MÜEZZİN-KAYYIM SINAV İLANI

İlçe Müftülüklerimizde İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken

ücretsiz izne ayrılan, askerlik, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme vb. sebeplerle görevden

ayrılan cami görevlilerinin yerine Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım alımı sınavı

yapılacaktır.

Bu itibarla; Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım kadroları için belirtilen şartlara göre yarışma sınavı ile açıktan atama yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen adayların; en geç tarihleri arasında İl Müftülüğümüze Ek'te gönderilen ''Sınav Müracaat 09.03.2022–23.03.2022 Formu'' ile şahsen başvurmaları ve sınavın yapılacağı günü saat: 24.03.2022 Perşembe 08:30'da Antalya İl Müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

A) VEKİL İMAM-HATİPLİK VE VEKİL MÜEZZİN-KAYYIMLIK İÇİN;

İlimize bağlı İlçe Müftülüklerinde İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken ücretsiz izne ayrılan, askerlik, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme vb. Sebeplerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 86. maddesine göre "Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1, 1-b 2. alt bendi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur' an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarına atama ve bu kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme" maddesi uyarınca belirtilen şartlara göre yarışma sınavı ile açıktan Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım ataması yapılacaktır.

a)Vekil İmam-Hatiplik ve Vekil Müezzin-Kayyımlık Sınavına Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar:

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel

şartları taşıyor olmak,

2-Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

3-Vekil Müezzin-Kayyımlık için Hafız olup lise veya dengi okul mezunu olmak,

4-İmam-Hatiplik veya Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

5-2020 KPSS (DHBT)'den en az 60 ve üzeri puan almış olmak. (Hafız ve İlahiyat Fakültesi

mezunu olanların 2020 KPSS (DHBT)'den en az 50 ve üzeri puan almış olmak)

b)Vekil İmam-Hatiplik ve Vekil Müezzin-Kayyımlık Sınavına Başvuru Esnasında İstenen

Belgeler:

1-Sınav müracaat formu,

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Diploma fotokopisi ve aslı,

4-Hafızlık belgesi (var ise),

5-Askerlik durum belgesi,

6-Sabıka kaydı (Resmi Kurum İçin),

7-2020 KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi

NOT:

1)Faks yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir.

2)Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3)Sınavı kazananların ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan tespit edilmesi

halinde sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

İlanen duyurulur.