08.03.2024

Vekil İmam Hatip/Müezzin Kayyım Sınavı İlanı

İlimiz genelinde görev yapmakta iken askerlik, aylıksız izin, hastalık, yurtdışı görevlendirme, geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma vb. sebeplerle görevlisi bulunmayan Ek-1 listede yazılı ve daha sonra ihtiyaç olacak diğer camilere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden İlimiz Müftülüğünce yapılacak mülakat sınavı sonucu vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım ataması yapılacaktır.
A- BAŞVURU ŞARTLARI :
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak,
2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b)
bendindeki "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
3-En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak (Diğer lise mezunu olup hafızlık belgesine sahip
olanlar vekil müezzin-kayyımlığa müracaat edebilirler).
4-2022 KPSS (DHBT) sınavından en az 50 puan almış olmak,
5-Vekil imam-hatiplik veya vekil müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1-Sınav müracaat formu,
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-Diploma aslı veya tasdikli sureti, (Lise, önlisans, üniversite)
4-Hafızlık belgesi, (var ise)
5-Askerlik durum belgesi, (terhis, tecil belgesi)
6-Sabıka kaydı, (Resmi Kurum İçin)
7-2022 KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi,
C- BAŞVURU ve SINAV İŞLEMLERİ:
1-Başvuruda bulunacak adayların 08-22 Mart 2024 tarihleri arasında mesai saatleri
içerisinde, başvuru için gerekli evrak ile birlikte Antalya İl Müftülüğüne şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.
2-Sınav 26.03.2024 Salı günü Antalya İl Müftülüğünde yapılacaktır.
3-Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve 22.03.2024 tarihi mesai saati
bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4-Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu ve sınavı geçersiz sayılacağı gibi atama yapılması
halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
5-Sınava gelirken kimlik belgelerini yanında getirmeyen adaylar kesinlikle sınava
alınmayacaktır.6-Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir.
7-Faks ve e-posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek olup, postadaki
vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Ç-DIGER HUSUSLAR:
1-Sınav ve atama sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular
tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
2-Sınav sonuçları Müftülüğümüzün internet sitesinde (https://antalya.diyanet.gov.tr) ilan
edilecektir.
3-Yapılacak mülakatta 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
4-Başarı sıralamasında puanların eşit olması halinde sırasıyla, KPSS (DHBT) puanı yüksek
olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
5-Sınav müracaatı vekaleten atanmak istenilen tek bir cami için yapılacaktır. Aynı cami için
müracaat eden adaylardan en yüksek puanı alan adayın vekaleten ataması yapılacak olup,
başarılı olan diğer adaylar yedek olarak sıralanacak ve İlimiz Müftülüğünce yeni bir vekil
imam-hatip/müezzin-kayyım sınavı yapılana kadar farklı camilerde ihtiyaç olması halinde
yedek adaylar vekalet görevi için başarı sırası gözetilerek çağrılabilecektir.
6-Sırası gelen adaya telefonla ulaşılacaktır. Bu sebeple numarasını değiştiren adaylar
İlimiz Müftülüğünde vekil görevlendirme işlemlerini takip eden personele ulaşarak bilgi
güncellemelerini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kendisine telefonla
ulaşılmaması halinde sırası geçmiş olacaktır
7-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması
sonucuna göre adayların ataması yapılacaktır. (Arşiv araştırması sonunucun olumlu gelmesi
halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
8-Diyanet İşleri Başkanlığınca vekil imam-hatip/müezzin-Kayyım sınavları ile ilgili bu sınav
tarihinden sonra yeni bir talimat gelmesi halinde İlimiz Müftülüğünce yapılan vekil
imam-hatip/müezzin-Kayyım Sınavı hükümsüz kalacak olup yeni talimatlara göre işlem
yapılacaktır.
9-Sınav Konuları:
a.Kur'an-ı Kerim (70 puan),
b.Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c.Hitabet (10 puan).
10-Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri
Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav
Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
11-Bu sınav ilanı sonrasındaki tüm iş ve işlemlerde, Başkanlığımız tarafından sınav ile
alakalı yeni bir talimat gelmesi durumunda, Başkanlığımızın mevzuatı geçerli olacaktır.

ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ
VEKİL İMAM HATİP VEKİL MÜEZZİN KAYYIM İHTİYACI OLAN CAMİLER
S.N. İLÇESİ CAMİİ ADI VEKİL UNVANI LOJMAN
DURUMU
VEKALET
SÜRESİ
GEÇİCİ GÖREVİ VEYA
AYRILIŞ NEDENİ
AÇIKLAMA
1 AKSU ÇALKAYA MH. ALTINOVA CAMİİ VEKİL İMAM HATİP YOK 6 AY KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ UZATILABİLİR
2 KEMER GÖYNÜK MH. EYÜP SULTAN CAMİİ VEKİL MÜEZZİN KAYYIM VAR 6 AY MANEVİ DANIŞMAN UZATILABİLİR
3 KEPEZ AHİEVRAN CAMİİ VEKİL İMAM HATİP VAR 6 AY MANEVİ DANIŞMAN UZATILABİLİR
4 KONYAALTI MERVE CAMİİ VEKİL İMAM HATİP YOK 6 AY MANEVİ DANIŞMAN UZATILABİLİR
5 KORKUTELİ ŞEHZADE KORKUT CAMİİ VEKİL İMAM HATİP YOK 6 AY    
6 KUMLUCA KIRBÖLGE CAMİİ VEKİL İMAM HATİP VAR 6 AY MANEVİ DANIŞMAN UZATILABİLİR
7 SERİK BİLGİNLER MH MERKEZ CAMİİ VEKİL İMAM HATİP VAR 6 AY MANEVİ DANIŞMAN UZATILABİLİR