07.11.2023

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği Sınav İlanı

2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilçe müftülüklerimize bağlı Kur'an kurslarında ihtiyaç olması halinde görevlendirmek üzere " alımı için sözlü sınavGeçici Kur'an Kursu Öğreticisi" yapılacaktır.
A.SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5. Maddesinin (b) bendinde belirtilen şartını taşımak."Ortak Nitelik" İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Ön Lisans veya 4 Yıllık Dini Yükseköğrenim
mezunu olmak.

 1. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak.
 2. 2022 yılı KPSS (DHBT) sınavından en az 50 puan almış olmak.
 3. 4-6 yaş grubu için geçerliliği bulunan sertifikaya sahip olmak.
 4. Hafızlık eğitimi için hafızlık belgesine sahip olmak.

B.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

 1. Sınav müraacat formu.
 2. 2022 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi. diploma. gösterir durumunu mezuniyet olduğu girmiş (DHBT)'ye KPSS (Kurumca onaylanmış sureti)
 3. Hafız olanlardan hafızlık belgesi. (Kurumca onaylanmış sureti)
 4. 4-6 yaş grubu kurslar için geçerliliği bulunan sertifika. (Kurumca onaylanmış sureti)

C.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI;
Başvuru için gerekli şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 06-20 Kasım 2023 tarihleri arasında görev yapmak istedikleri ilçe müftülüklerine müracaat edeceklerdir.
Birden fazla ilçeye veya gruba başvuruda bulunanların müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır.
D.SINAV YERİ VE TARİHİ;

 1. Sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler, 22.11.2023 Çarşamba günü Antalya İl Müftülüğünün resmi web sitesinin (antalya.diyanet.gov.tr) duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

E.SINAV ŞEKLİ VE KONULARI;

 1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
 2. Adaylar sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerini (pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı) yanında bulunduracaklardır.
 3. Adaylar, Kur'an-ı Kerim, Tecvit, Ses/Seda/Makam, Ezber Bilgisi, Hitabet vb alanlarından sınava tabi tutulacaklardır.

F.DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI;

 1. Her aday başvuruda bulunduğu ilçeye ve gruba göre sınava katılacak olup; başarı sıralaması sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen ilçeye ve gruba göre belirlenecektir
 2. başlamak adaydan alan puan yüksek en mülakatta Görevlendirmeler, suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. İhtiyaç olması halinde başarı sırasına göre görevlendirmeye devam edilecektir.

G.DİĞER HUSUSLAR;

 1. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 2. 13.09.2023 tarihinde yapılan sınava girerek başarılı olan ve görevine devam geçici öğreticilerin bu sınava girmesine gerek yoktur.
 3. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.
 4. Araştırması Arşiv Güvenlik olarak başarılı sonucunda sınav Yapılan Arşiv Güvenlik planlananların; verilmesi görev sonuçlanmadan araştırmasında Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmasına engel olumsuz bir durum olması halinde görevlerine son verilecektir.
 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme ve İmam-Hatiplik Öğreticiliği, Kursu Kur'an Vaizlik, Yönetmeliği; Kariyer Kadroların Bu ve Atama Kadrolarına Müezzin-Kayyım Sınav Başkanlığı İşleri Diyanet Yönetmeliği; Yükselme Basamaklarında Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.
 6. Sınav ile ilgili süreçte ve sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelen talimatlar bağlayıcı olacağından söz konusu Başkanlık talimatları doğrultusunda işlem yapılacaktır.