24.04.2023

Vekil İmam Hatip/Müezzin Kayyım Sınavı İlanı

VEKİL İMAM HATİP / MÜEZZİN KAYYIM SINAVI İLANI

İlçe Müftülüklerimizde İmam-Hatip  ve Müezzin-Kayyım olarak görev  yapmakta iken ücretsiz izne ayrılan, askerlik, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme vb. sebeplerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım alımı sınavı yapılacaktır. Bu  itibarla; Vekil İmam-Hatip  ve Vekil Müezzin-Kayyım  kadroları  için  belirtilen  şartlara  göre yarışma sınavı ile açıktan atama yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen adayların; 24 Nisan - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında İl Müftülüğümüze Ek'te gönderilen ''Sınav Müracaat Formu'' ve gerekli evraklar ile şahsen başvurmaları ve sınavın yapılacağı 09.05.2023 Salı günü saat 08:30'da Antalya İl Müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

A) VEKİL İMAM-HATİPLİK VE VEKİL MÜEZZİN-KAYYIMLIK İÇİN;

İlimize bağlı İlçe Müftülüklerinde İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken ücretsiz  izne  ayrılan,  askerlik,  yurtiçi  ve  yurtdışı  görevlendirme  vb.  sebeplerle  görevden ayrılan  cami  görevlilerinin  yerine  657  Sayılı  Devlet Memurları  Kanunu'  nun  86. maddesine göre  "Diyanet İşleri Başkanlığı Atama  ve Yer  Değiştirme Yönetmeliğinin  11. maddesinin  1, 1-b 2. alt bendi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur' an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve  Müezzin-Kayyımlık  kadrolarına  atama  ve  bu  kadroların  Kariyer  Basamaklarında Yükselme"  maddesi  uyarınca  belirtilen  şartlara  göre  yarışma  sınavı  ile  açıktan  Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım ataması yapılacaktır. a) Vekil İmam-Hatiplik ve Vekil Müezzin-Kayyımlık Sınavına Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2- Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

3- Vekil Müezzin-Kayyımlık için Hafız olup lise veya dengi okul mezunu olmak,

4- İmam-Hatiplik veya Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

5- 2022 KPSS (DHBT)'den en az 50 ve üzeri puan almış olmak.

 

b) Vekil İmam-Hatiplik ve Vekil Müezzin-Kayyımlık Sınavına Başvuru Esnasında İstenen Belgeler: 1- Sınav müracaat formu,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Diploma aslı veya tasdikli sureti, (Lise, önlisans, üniversite)

4- Hafızlık belgesi (var ise),

5- Askerlik durum belgesi, (terhis, tecil belgesi)

6- Sabıka kaydı (Resmi Kurum İçin),

7- 2022 KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi.

 

NOT:  Sınavı  kazananların  ilgili  mevzuatta  belirtilen  şartları  taşımadıkları  sonradan  tespit edilmesi halinde sınavları ve atamaları iptal edilecektir. İlanen duyurulur.