24.11.2022

Müftü YALÇINKAYA’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Müftü YALÇINKAYA’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Yüce Allah insanı, eğitilmeye en müsait varlık olarak yaratmıştır. Dinimiz okumaya, araştırmaya, ilme ve alime büyük önem vermiştir. Kur’an-ı Kerim’in nazil olan ilk vahyinin “oku” emriyle başlaması ve bu emrin beş kısa ayet içinde iki defa tekrar edilmesi, ikinci vahyin de “Kaleme ve yazdıklarına yemin etmesi” okumanın ve ilmin dinde ve insan hayatında ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Peygamberlerin mesajının özü bilgidir. Nübüvvet geleneğinin son temsilcisi olan Hz. Peygamber"in öğretisinin temelinde de "bilgi" vardır. O, kendisinin bir muallim olarak gönderildiğini belirtmiştir. “…..Ben öğretmen olarak gönderildim.” buyurarak öğretmenlik yönünü öne çıkaran Peygamberimizin eğitimdeki mirasçısı olan herkeste, O’ndan izler bulunmalıdır. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm onu bize “en güzel örnek” olarak göstermiştir.

Eğitim ve öğretime en uygun canlı, insandır. Ama eğitimi zor olan ve en uzun süren de gene insandır. Atalarımızın “insan yetiştirme sanatı” diye tarif ettikleri öğretmenliğin, çok zor bir meslek olduğu aşikardır. Bir kuyumcu eline aldığı altın bir külçeyi nasıl zarif bir takı haline getiriyorsa öğretmenlerde kendilerine emanet edilen öğrencileri; kendilerine, ailelerine, ülkelerine hatta tüm insanlığa faydalı olabilecek şekilde yetiştirmeye gayret ederler.

Yüce Allah “Hiç bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu?” buyurarak;ilmin ve alimin değerini yüceltmiş, Peygamberimiz(s.a.v.) de “Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen yahut da bunları seven ol. Beşinci gruptan olma…” buyurarak öğretmenleri sevmemizi istemiştir. Bizler de “Bana bir harf öğretenin hizmetçisi olurum.” diyen Hz. Ali’nin anlayışıyla, öğretmenlerimize sahip çıkmalı, eli öpülesi hocalarımıza her türlü desteği vermeliyiz.

Aydınlık bir gelecek adına en ulvi ve mukaddes görevi ifa etmekte olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında görev yapan vefakar Kur’an Kursu öğreticilerimizin ve Başkanlığımıza bağlı Eğitim merkezleri ile Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutlar, ahirete irtihal eden öğretmenlerimizin makamlarının cennet, derecelerinin âlî, amel defterlerinin geride bıraktıkları eserler ve nesiller vesilesiyle kıyamete kadar açık olmasını, emekli öğretmenlerimizin kalan ömürlerini geçen ömürlerinden daha hayırlı yaşamalarını, halen görevleri başında olan öğretmenlerimize, bilgiyle ve hikmetle iyiliğin öncüsü nesiller yetiştirme gayretlerinde başarılı olmalarını dilerim.

Nazif Fethi YALÇINKAYA

Antalya İl Müftüsü