T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Antalya Müftülüğü

28.02.2020

Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması Katılımcı Listesi

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI

 

YARIŞMANIN YAPILACAĞI YER:  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Adres    : Pınarbaşı Mahallesi, Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı, 07058                                                                                                                                 Konyaaltı/Antalya

TARİHİ  :   07 Mart 2020  Cumartesi

SAATİ   : 14:00

İLETİŞİM: Antalya İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürlüğü

                                                                           0 242 346 50 98 – Dahili: (129 – 130)

Katılımcı Listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ...

MEVLİD-İ NEBİ GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI USUL VE ESASLARI

 1. “Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması” 07 Mart 2020 tarihinde saat 14:00’da Akdeniz Üniversitesi İlahiyat FAKÜLTESİ Binasında yapılacaktır.
 2. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınmaktadır. Bu sebeple her bir adayın yarışmaya giriş öncesi salon görevlilerine öğrenci olduğuna dair geçerli bir belge ibraz etmesi gerekmektedir. Ayrıca adayların T.C. Kimlik Kartlarını yanlarında bulundurmaları istenecektir. (Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı ile Öğrenci Kimlik Belgesi)
 3. Şartları taşımadıkları yarışma öncesi veya sonrası ortaya çıkanların yarışmaları iptal edilecektir.
 4. Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde eden bir erkek ve bir kız öğrenci Başkanlığımızca umre ödülü ile ödüllendirilecektir. Umre ödülünün gerçekleştirileceği tarih aralığı hususunda Başkanlığımız planlamaları esas alınacaktır. Yarışmacılara söz konusu ödülü farklı tarih aralığında kullanma veya yerine başkasını faydalandırma imkânı verilemeyecektir.
 5. Yarışma sınavına ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 10 gün içerisinde posta yoluyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, elektronik posta yoluyla ise genclik@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecektir.
 6.  Yarışma sınav sorularından birinin veya birden fazlasının sonradan komisyon kararı ile iptali durumunda her bir adaya eşit olarak fazladan bir puan verilecektir.
 7. Yarışma sonucu İl Müftülüklerince ilan edilecektir. Ayrıca yarisma.diyanet.gov.tr adresinden de öğrenilebilecektir.
 8. Yarışma süresi 80 dakikadır. İlk 30 dakika içerisinde hiçbir adayın salondan çıkışına izin verilmeyecektir. Evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava devam ettirilmeyecektir.
 9. Yarışmacılar yarışma sınavını tamamlasalar bile sınavın son 10 dakikasında dışarıya çıkarılmayacak ayrıca sınıf ve salonda en az 2 adayın bulunmasına dikkat edilerek kalan iki adaydan biri sınavı bitirse bile diğer adayın sınavı tamamlamasına kadar sınav salonunda beklemesi sağlanacaktır.
 10. Yarışma soru kitapçığının kapak kısmındaki bilgiler ve cevap kâğıdının adı, soyadı, görevi, imza bölümlerinin yer aldığı kısımlar ile diğer kısımlar kutucukların dışına taşmadan kurşun kalemle doldurulacaktır.
 11. Cevap kâğıtları optik okuyucu ile okunacağından katlanmayacak, özellikle işaretlemeler esnasında kâğıdın zedelenmemesi ve yırtılmamasına dikkat edilecektir.,
 12. Yarışmacılar cevap kâğıdındaki yanlış işaretlemeleri silerken yumuşak silgi kullanmaları ve tamamen silinmiş olmasına dikkat etmeleri hususunda uyarılacaklardır.
 13. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından eksik ve hatalı kodlamalarda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Gerekli kodlamaları yapmayanların veya hatalı kodlayanların, adı ve soyadını yazmayanların, imzasını atmayanların cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 14. Her bir adayın cevaplaması gereken soru adedi 80 olacaktırHer soru 1,25  puan değerindedir. Yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır.
 15. Dereceye girenlerin tespitinde erkek ve kız öğrenciler ayrı kategorilerde değerlendirilecektir.
 16. Eşitlik halinde, örgün öğrenciler açık öğretim öğrencilerine tercih edilecektir. Eşitliğin hala devam etmesi durumunda ise yaşı küçük olanlara öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler İl Müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile birinci tespit edilecektir.
 17. Yarışmaya cep telefonu, saat, bilgisayar, kitap vb. iletişim ve bilgi araçları ile girilmesine müsaade edilmeyecektir.
 18. Sorular ve cevap seçeneklerine dair notlar tutularak dışarıya çıkarılmasına izin verilmeyecektir.
 19. Sorular 5 şıklı olarak sunulacaktır. Bir soru için birden fazla şık işaretlenmesi durumunda, bu soru cevaplandırılmamış sayılacaktır.
 20. Yarışmacılar görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Yarışma disiplinine uymayanların, ferdi veya toplu olarak kopya çekmeye teşebbüs edenlerin bu durumları gözetmenlerce tutanak altına alınacak ve cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır. Gözetmenler, kopya çekme veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir.
 21. Yarışma başladıktan sonra adayların görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler istemeleri, aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları engellenecektir.
 22. Katılımcı Listesine ve sınıf bilgilerine aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

                                                                            ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ