07.03.2016

Ahmet Necati YAĞDI

01.07.1978-25.01.1980 1938 yılında Aydın Koçarlı Tıminciler Köyü'nde doğdu, ilk dinî tahsili­ni dedesinden gördü. 1949 yılında hafız oldu, ilkokulu, ortaokulu ve öğ­retmen okulunu dışarıdan bitirdi. İzmir İmam-Hatip Okulu’ndan mezun oldu. İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü mezunudur. 30.08.1960-21.11.1960 ta­rihleri arasında imam-hatiplik, askerlik hizmetini müteakip 31.08.1962— 30.10.1968 tarihleri arasında Kur’an kursu öğreticiliği, 31.10.1968- 17.07.1974 tarihleri arasında Marmaris ve Bornova ilçelerinde vaizlik, 18.11.1074—30.06.1978 tarihleri arasında Burdur bölge vaizliği görev­lerinde bulundu. 01.07.1978 tarihinde Antalya il müftülüğüne atan­dı. 01.03.1980-21.11.1980 tarihleri arasında Kastamonu, 05.12.1980- 15.12.1983 tarihleri arasında Manisa'da il müftülüğü, 29.12.1983- 03.06.1987 tarihleri arasında Avustralya'da Din Hizmetleri Müşavirliği görevlerinde bulundu. 04.06.1987 tarihinde Başkanlık vaizliğine atandı ve 03.09.1987 tarihinde emekli oldu.