07.03.2016

Osman Zeki ÇANDIR

13.06.1964-15.11.1966 1906 yılında Antalyada doğdu. İlk tahsilini özel surette gördü. Antal¬ya Daru'l-Hilâfe Medresesi'nde bir müddet okudu. Antalya İmam-Hatip Mektebi'nden mezun oldu. ilk göreve 17.04.1926 tarihinde Antalya Gazipaşa Erkek Mektebi’nde muallim vekaleti ile başladı. Daha sonra sırasıyla Korkuteli muallim mua¬vinliği, Antalya mıntıkası maarif emirliği birinci sınıf kitabeti, Ankara ismet Paşa Kız Enstitüsü ambar ve depo memurluğu, Antalya il müftülüğü mü- sevvitiiği, Antalya Mescidin Camii imamlığı. Tekeli Mehmet Paşa Camii imam ve hatipliği, Antalya il müftü yardımcılığı görevlerinde bulundu. 13.06.1966 tarihinde Antalya il müftülüğüne atandı. Müftülük görevini 15.11.1966 tarihine kadar sürdürdükten sonra, Antalya merkez Tekeli Mehmet Paşa Camii imam-hatipiiğine atandı ve 06.04.1977 tarihinde emekli oldu.