07.03.2016

Mustafa Sıtkı GÖKMEN

26.04.1954-29.07.1964 1885 yılında Antalya Akseki Gödene Köyü'nde doğdu. İlkokulu ve rüşdiyeyi bitirdikten sonra özel hocalardan ilim tahsil etti. İstanbul Fatih müderrislerinden Muğlalı Ali Rıza Efendiden Arap grameri ve dinî ilimler dersleri aldı. Süleymaniye Medresesi'nin Fıkıh Bölümünü bitirdi ve icazetname aldı. 01.07.1921 tarihinde Fatih Medresesi'nde dersiâm olarak göreve başladı. 08.02.1923-03.03.1924 tarihleri arasında dersiâmlık görevi ile birlikte iptidai FHariç Medresesi İhzar Kısmî Arabî muallimliği görevini de yürüttü. 28.01.1943 tarihinde Antalya il müftülüğüne kâtip olarak atandı. 25.07.1947 tarihinde Antalya müftü müsevvitliğine, 12.07.1950 tarihinde Alanya ilçe müftülüğüne ve 26.04.1954 tarihinde Antalya il müftülüğüne tayin edildi. 29.07.1964 tarihinde emekli oldu. 16.07.1979 tarihinde vefat etti.