07.03.2016

Mehmet Cemal SELMAN

1875 yılında Antalya'da doğdu. İlk ve rüştiye öğrenimini tamamladık­tan sonra Müderris İbrahim Ethem Efendiden icazetname aldı. 06.01.1909-30.09.1920 tarihleri arasında müftü müsevvitliği, 01.10.1920-12.06.1921 tarihleri arasında İmam-Hatip Mektebi’nde Arap­ça muallimliği görevlerinde bulundu. Antalya il müftülüğüne 13.06.1921 tarihinde vekâleten, 08.08.1921 tarihinde de asaleten atandı. 29.08.1951 tarihinde bu görevinde iken emekli oldu.