09.08.2021

SUDA BOĞULMA OLAYLARININ ÖNLENMESİ

T.C.

 ANTALYA VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

SUDA BOĞULMA OLAYLARIININ ÖNLENMESİ

       Yaz mevsiminin gelmesiyle, turistler ile vatandaşlarımızın, serinlemek, yüzmek veya balık tutmak amacıyla girdikleri deniz, iç sular, akarsu, göl, baraj, gölet, kanal, su birikintisi, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı vb. alanlarda yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi veya bu tür üzücü olayların asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla İlgi (a)’da kayıtlı Kanunun 11. Maddesinin c fıkrasında yer alan,  " İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bu kapsamda alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ ncı madde hükmü uygulanır." hükmü gereğince bu genelge yayımlanmıştır.

1. Vatandaşların yoğun olarak denize girdiği plajlar ile yüzme alanı olarak belirlenmiş ve emniyet şamandıraları ile çevrilmiş deniz alanına, her türlü motorlu veya motorsuz deniz aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, gösteri vb. herhangi bir aktivite yapılması yasaktır.

2. ­Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonlarınca denize girilmesi yasak olarak belirlenen

alanlar ile suda boğulma olaylarının meydana geldiği iç sular, akarsu, göl, baraj, gölet, kanal, su birikintisi ,sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı vb. alanları serinlemek amaçlı kullanmak ve bu alanlarda yüzmek yasaktır.

3. Hava koşullarının uygun olmadığı zamanlarda, denize girmek yasaktır.