18.02.2022

ORTAOKUL Öğrencileri Arasında KOMPOZİSYON YAZMA Yarışması

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASINA YÖNELİK GENEL USUL VE ESASLAR

     Diyanet İşleri Başkanlığımızca 12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabul Edildiği Gün ve Mehmet Âkif ERSOY'u  Anma  Günü"  etkinlikleri  kapsamında  Kurtuluş  Savaşı'nın  amacını  ve  ruhunu,  milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklâl Şairimiz'in dizelerinde hissettiğimiz milli ve manevi ruhu yansıtacak ve yaşatacak şekilde "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" konulu kompozisyon yazma yarışması düzenlenmiştir.

Yarışmanın temel amacı gençlerle iletişim kurmak ve onların zihinlerinde Milli Mücadele Ruhunun oluşmasına katkı sunmaktır.

  • Yarışmaya sadece ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir.
  • Son başvuru tarihi 11 Mart 2022 olarak belirlenmiştir.
  • Başvurular bireysel olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.
  • Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci olduklarını belirten belgeyi yanlarında bulunduracaklardır.
  • Ödüle layık görülerek dereceye giren öğrencilere müftülüklerce verilecek ödüller; birinciye 300 TL, ikinciye 200 TL, üçüncüye 100 TL şeklinde olacaktır.
  • Yarışmaya katılacak kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve iki (2) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.
  • Eserlerin özgünlüğü konusunda hassasiyet gösterilmeli, intihale müsaade edilmemeli; eserde siyasi mesajlar bulunmamalı, ahlak kurallarına uygun olmalı ve bir ticari markanın reklamı yapılmamalıdır.
  • Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek, müftülüklerce bir yıl muhafaza edilecektir.
  • Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

 

1

Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü

25 Puan

2

Kullandığı dilin akıcılığı

25 Puan

3

Özgünlük

25 Puan

4

Türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluk

25 Puan