17.02.2022

"Çanakkale Ruhu" Konulu LİSELER Arası "Şiir Yazma" Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığımızca "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri kapsamında Liseler arası "Şiir Yazma" yarışması düzenlenmektedir.

 

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ŞİİR YAZMA YARIŞMASINA YÖNELİK GENEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA BİLGİ NOTU

 

  • Yarışmanın temel amacı gençlerle iletişim kurmak ve onların zihinlerinde Çanakkale Ruhunun oluşmasına katkı sunmaktır
  • Yarışmaya sadece lise öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir.
  • Son başvuru tarihi 11 Mart 2022 olarak belirlenmiştir.
  • Başvurular bireysel olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.
  • Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci olduklarını belirten belgeyi yanlarında bulunduracaklardır.
  • Yarışmalar ilçe bazında yapılacak olup ilçe müftülüklerinde (büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde il müftülüklerinde) oluşturulacak komisyon tarafından birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenlerin tespit edilmesiyle icra edilecektir.
  • Ödüle layık görülerek dereceye giren öğrencilere müftülüklerce verilecek ödüller; birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL, üçüncüye 200 TL şeklinde olacaktır.
  • Yarışmaya katılacak şiirler A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve iki (2) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.
  • Eserlerin özgünlüğü konusunda hassasiyet gösterilmeli, intihale müsaade edilmemeli; eserde siyasi mesajlar bulunmamalı, ahlak kurallarına uygun olmalı ve bir ticari markanın reklamı yapılmamalıdır.
  • Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

1

Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü

25 Puan

2

Kullandığı dilin akıcılığı

25 Puan

3

Özgünlük

25 Puan

4

Türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluk

25 Puan