03.01.2023

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ SINAV İLANI

T.C.

KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Müftülüğü


 

Sayı : 84927990/900- 03.01.2023

Konu : 2022-2023 Eğitim Öğretim

Yılı Hafızlık Eğitimi Destek Programı

Geçici Öğretici Sınav İlanı

 

DUYURU

 

İlgi: Diyanet İşleri Başkanlığının 02.02.2022 tarihli ve E-2124123 sayılı yazısı.

Diyanet İşleri Başkanlığının İlgi'de kayıtlı yazısı çerçevesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında İlçemiz Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Kur’an kursunda görevlendirmek üzere Hafızlık Eğitimi Destek Programı Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavı yapılacaktır.

A. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak.

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5. Maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak.

3. İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Ön Lisans veya 4 Yıllık Dini Yükseköğrenim mezunu olmak. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak.

4. 2022 yılı KPSS (DHBT) sınavına girmiş olmak.

5. Hafızlık belgesine sahip olmak.

B. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Sınav müraacat formu.

2. 2022 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

3. Mezuniyet durumunu gösterir diploma. (Kurumca onaylanmış sureti)

4. Hafızlık belgesi. (Kurumca onaylanmış sureti)

C. BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru için gerekli şartları taşıyan adaylar istenilen belgeler ile birlikte İlçe Müftülüğümüze 03.01.2023–17.01.2023 tarihleri arasında müracaat edecektir.

2. Birden fazla ilçeye başvuruda bulunanların müracaatları iptal edilip sınava katılamayacaktır.

D. SINAV YERİ VE TARİHİ

1. Sözlü sınav 19.01.2023 Perşembe günü Korkuteli İlçe Müftülüğünde yapılacaktır.

2. Adaylar sınav sonuçlarını İlçe Müftülüğümüzün duyurular sayfasından öğrenebileceklerdir.

E. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

2. Adaylar sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerini (pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı) yanında bulunduracaklardır.

3. Adaylar, Kur'an-ı Kerim, Hafızlık, Tecvit, Dini Bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer, Ahlak) ve Hitabet alanlarından sınava tabi tutulacaklardır.

F. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Görevlendirmeler sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacaktır.

G. DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

3. Yapılan sınav sonucunda başarılı olarak Güvenlik Arşiv Araştırması sonuçlanmadan görev verilmesi planlananların; Güvenlik Arşiv araştırmasında Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmasına engel olumsuz bir durum olması halinde görevlerine son verilecektir.

4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak; Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.

5. Sınav ile ilgili süreçte ve sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelen talimatlar bağlayıcı olacağından söz konusu Başkanlık talimatları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                        Mustafa KIZMAZ

                                                                                                          İlçe Müftüsü