T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kemer Müftülüğü

14.09.2017

Arakan

CUMA VAAZININ SONUNDA İŞLENECEK BİLGİ NOTU


Son zamanlarda Arakan’daki Müslüman kardeşlerimizin maruz kaldığı şiddet, zulüm,
tehcir, vahşet ve katliamlar hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Masum ve mazlumların
uzak diyarlardan yükselen çığlıkları bizleri derinden yaralamaktadır.
Bu olumsuz gelişmeler karşısında yeryüzünde en gür seda, yine aziz milletimizin sedası
olmuştur. Geçmişten günümüze din, dil, ırk, coğrafya ayrımı gözetmeksizin mazlumun
yanında dimdik duran milletimiz, ilk baştan itibaren Arakan’lı mazlum kardeşlerimizin
de yanında yer almıştır. Onların sesini dünyaya duyurmaya çalışmıştır.
Gün, yine kardeşliğimize sahip çıkma günüdür. Gün, aziz milletimizin cömertlik ve
yardımseverliğini bir kez daha insanlığa gösterme günüdür. Zira yeryüzündeki bütün
mazlum, masum ve mağdurların, çaresiz ve kimsesizlerin olduğu gibi Arakan’lı
kardeşlerimizin de ümidi aziz milletimizdir.
Bizler, “Müminler, bir binanın yapı taşları gibidir. Onlar, birbirlerinin hayata
tutunmasını temin ederler.” (Buhârî, Salât, 88) hadisi gereği Arakan’lı kardeşlerimize
uzanan yardım eli olacağız. “Müslümanların haline duyarsız kalan kimse onlardan
değildir” (Taberânî, el-Mu’cemü’s-sağîr, II, 131.) hadisinin bilinciyle kardeşliğimize
yine sahip çıkacağız.
Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığımız, “Arakan’ı Yalnız Bırakma!” çağrısıyla bir
yardım kampanyası başlatmıştır. Kampanya çerçevesinde bugün ülkemiz genelindeki
bütün camilerde aziz milletimizin yardımına müracaat edilecektir. Toplanan yardımlar,
Arakan’lı mazlum ve masum kardeşlerimize ulaştırılacak, onların yaralarına merhem
olunmaya çalışılacaktır. Yüce Rabbimiz, hayır ve hasenatınızı kabul eylesin.
Mazlumların, mağdurların, çaresizlerin ümidi olan ülkemize ve milletimize zeval
vermesin.