03.10.2016

MUHARREM AYI MESAJI

01 Ekim 2016 Cumartesi gecesi Hicri 1437 yılının bitmesiyle birlikte 2 Ekim 2016 Pazar günü hicri takvimin ilk gününe yani hicri 1 Muharrem 1438 yılına girmiş bulunmaktayız.

Muharrem Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan İlçe Müftümüz Nazif Fethi YALÇINKAYA şunları kaydetti:

" Muharrem ayı İslam âleminin kardeşliğini, birlik ve beraberliğini pekiştirmesi ve geliştirmesi açısından üzerinde durulması gereken oldukça önemli bir aydır.

Bilinmelidir ki toplumları ayakta tutan onların yaşattıkları örf, adet ve kültürleridir. Dolayısıyla örflerine, adetlerine ve kültürlerine sahip çıkan toplumlar ayakta kalmayı başarmışlardır.

Bununla birlikte yaşadığımız dünya üzerinde sessiz, çaresiz, mazlum ve mağdur tüm insanların acılarını da yürekten hissetmek insani ve İslami bir görev ve sorumluluktur.

Bugün biz Müslümanlara düşen vazife, mezhepsel ayrılıklar üzerinde durmaksızın milletimizin yüzyıllardır var olan birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini korumak ve savunmaktır. Hicretten 61 yıl sonra, Muharrem Ayının 10. gününde Kerbela'da tarihin gördüğü en acı katliamlardan birinin yaşandığını, Hz. Peygamberimizin (SAV) sevgili torunu Hz. Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beyt'ten 72 müminin işkencelere maruz kalarak şehit edilmişlerdir.

Bu elim hadise, başta milletimiz olmak üzere ırkı, mezhebi, meşrebi ve ideolojisi ne olursa olsun bütün Müslümanların asırlardır dinmeyen ortak hüznü ve ortak acısı olmuştur.İslam dininde en önemli aylardan biri olan Muharrem Ayı'nı karşıladığımız bu günlerde, her türlü kutuplaşmayı bir tarafa bırakmalı, tüm kardeşlerimize gönüllerimizi açık tutmalı, birbirimize her zaman olduğundan daha fazla, sıkı sıkıya kenetlenmeliyiz. Bugün biz Müslümanlara düşen vazife, mezhepsel ayrılıklar üzerinde durmaksızın milletimizin yüzyıllardır var olan birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini korumak ve savunmak olmalıdır. Bu gayeyle millet olarak geçmişte yaşanan bu üzücü olaylardan kendimize ders çıkarmalı ve bu güzel duygularımızı daha da pekiştirmek adına üzerimize düşen görevi en güzel bir şekilde yapmalıyız.

Geçmişte yaşanan olaylar bize Cenab-ı Allah’ın şu ayetini her zaman hatırlatmalıdır: “Hepiniz birlikte Allah’ın ipine yani Kur’an’a sarılın,bölünüp parçalanmayın yoksa kuvvetiniz ve devletiniz gider.” ayetlerini iyi düşünmeliyiz. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde de şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! aranıza iki şey bıraktım ki onlara tutunduğunuz sürece asla sapıklığa düşmezsiniz; birisi Allah’ın kitabı ikincisi de benim sünnetim’dir.” buyurmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın hicri yılını ve Muharrem ayını tebrik eder, bu ayın tüm insanlığa hayır, bereket, birlik, beraberlik, iyilik, güzellik, mutluluk, barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan temenni ederim."