26.01.2021

Cami Görevlileri Çocuklarla Çevrim İçi Buluşuyor

Çocuklar, milletlerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Bir milletin
sağlam temeller üzerinde yükselmesinin, o milletin çocuklarının inanç ve medeniyet değerleri
ekseninde yetiştirilmesiyle yakın ilişkisi vardır. Bu meyanda, yolunu kaybeden insanlığın yönünü
ve yörüngesini belirlemek için öz değerlerimizden, tarihi ve ilmî derinliğimizden hareket ederek
medeniyetimizin düşünce kodlarını ve hayat veren ilkelerini bugünle buluşturmak ve çocuklarımızı
geleceğe bu kadim değerlerle en iyi şekilde hazırlamak zorundayız.
Ailemizin gözbebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımızın maddi ihtiyaçlarını olduğu kadar
manevi ihtiyaçlarını da karşılamakla mükellefiz. Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi
tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak bizim asli vazifemizdir. Hakları,
ihtiyaçları, yetenekleri ve potansiyeli ile her çocuk toplumun geleceğini inşa edecek yapı taşı olarak
özenle korunmalı ve yetiştirilmelidir. Çocuğa verilen emek, aslında toplumun geleceğine yapılan
yatırımdır.
Yüce Rabbimizin bizlere emaneti olan çocuklara sahip çıkmak, onların korunması ve sağlıklı bir
şekilde yarınlara hazırlanması için çözüm üretmek hepimizin görevidir. Bu bağlamda, Kur’an ve
sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle çocuklarımıza dini değerlerimizi
kazandırmalıyız. Bu itibarla “2021 Yılı Eylem Planı” çerçevesinde ülke genelindeki imkânı olan
bütün cami ve mescitlerde çocuklara yönelik aşağıda belirtilen çerçevede sömestr tatilinde “Cami
Görevlileri Çocuklarla Çevrimiçi Buluşuyor” online programları düzenlenecektir.