T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Döşemealtı Müftülüğü

29.08.2016

Döşemealtı İlçe Müftülüğü 2016 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı

          Bakanlar Kurulunun, Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmesine dair 24.10.2001 tarih ve 2001/3214 sayılı kararına istinaden çıkarılan, Resmi Gazetenin 18.08.2002 gün ve 24850 sayılı nüshasında yayınlanan ‘Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair yönetmelik’ gereği oluşturulan İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonumuz 25/08/2016 tarihinde Döşemealtı Kaymakamı  ve Komisyon Başkanı  Mehmet BAYGÜL Başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda saat 09:30’da toplandı.

           Adı geçen yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığının 03/08/2016 tarihli ve 29790 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2016 Yılı Kurban Hizmetleri tebliğleri, İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun 15/08/2016  tarih ve 01 sayılı toplantı kararları incelenerek İlçemizde uygulanmak üzere ekte (aşağıda PDF ortamında) sunulan kararlar alındı.