T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Alanya Müftülüğü

19.05.2020

MÜFTÜ İLHAN: BU GECE GÜZELLİKLERİN EKİLDİĞİ GECEDİR!

Video için linke tıklayınız: https://www.youtube.com/channel/UCVt3NGryFYbc50uur3e4XnA

RAMAZAN AYI ON BİR AYIN SULTANIDIR
Muhterem Kardeşlerim. Cenab-ı Hakkın lütfu ve keremiyle, idrakiyle şereflenmiş olduğumuz Ramazan ayının bugün çok önemli bir zaman dilimini yaşıyoruz. Zamanın ve mekanın sahibi Allah’tır. Onları bereketlendiren, onlarda hayır bahşeden, bizim için fırsatlar veren de yüce Rabbimizdir. Ramazan ayı on bir ayın sultanı’dır. Diğer on bir ayı nasıl yaşayacağımızı bize öğreten bereketli bir ay’dır. Bu ayın içerisinde gizlenmiş olarak hassaten Ramazanın son on gününde ve özellikle tek günlerinde aradığımız, İslam tarihinde de yirmi yedinci gecesi olarak kutlanan kadir gecesindeyiz.

KADİR GECESİ KURAN’IN KENDİSİNDE İNDİRİLDİĞİ GECEDİR
Kadir gecesi Kuran’ın kendisinde indirildiği ve Kur’an’la şereflenen bir gecedir. Onun için kadir gecesi şeref gecesidir. Kadir gecesi kıymet ve değer gecesidir. Kuran’ın inmeye başladığı, ve Kur’an’ın inişiyle kainatı nurlandırdığı bir gecedir. Kur’an’ın indiği gece karanlıktır ama Kur’an’ın kendisine inmesiyle şereflenen, aydınlığın, hayrın, iyiliğin ve bereketin kaynağı haline dönmüş bir gecedir.

KUR’AN RAHMETTİR
Kadir gecesini, Cenab-ı Hakkın “Bin aydan daha hayırlı” diye tanımladığı, insan ömrüne bedel bir gece olduğunu, o gece yapılan ibadetin, taatin, kulluğun bin ay yapılmış gibi yani bir ömre bedel olduğunu ifade etmesi aslında Rabbimizin rahmetinin bir tecellisidir. Zaten Kuran bir rahmettir. Yağan yağmurlar hayata nasıl rahmetse, hayatı nasıl yaşanabilir bir hale getirebiliyorsa, ölmüşleri diriltiyorsa; Kur’an-ı Kerim de kalpleri dirilten, insanlığı dirilten, insanlığa huzur ve saadet veren ilahi kaynaktır.

ALLAH’TAN GELEN HER ŞEY DE BİZİM İÇİN HAYIRLIDIR
Değerli Kardeşlerim! Her şey Allah’tandır. Allah’tan gelen her şey de bizim için hayırlıdır. Onun için Ramazan ayını ve içinde bulunan Kadir gecesini iyi idrak etmemiz gerekiyor. Bir daha bizlere nasip midir? Bir daha Kadir gecesiyle buluşma imkanımız var mıdır? Onun için Cenab-ı Allah’ın Kur’an-ı Kerimde; bizim için şaşkınlık içinde kalmadan, yolumuzu sapmadan, dalalet ve sapkınlığa düşmeden, dosdoğru bir yolda, ışıkta, nurda ve hidayette yaşamamız gerektiğini, her türlü zulümattan ve karanlıktan kurtulmamızı gerektiren ve yönlendiren bir kitap olduğunu öğreten Rabbimiz dünya hayatını da ahiret hayatını da kazanmamızın tek yolunun gönderdiği kitabımız olduğunu bize ifade etmektedir.

ŞÜKRÜMÜZÜ KULLUK İLE İFADE EDELİM
Değerli Kardeşlerim! Kur’an-ı Kerim bir tarafı Allah’ın elinde diğer tarafı da ümmetin elinde olan ilahi esaslardır. Kur’an-ı Kerim bizim için ağırlık değildir. Kur’an-ı Kerim Mesuliyetimizi artıran ve altında ezileceğimiz meselelerle, prensiplerle, yükümlülüklerle görevlendiren bir kitap değildir. Her bir ayeti bir yağmur damlası gibi bizim için bir rahmettir. O nedenle Rabbimize çokça şükredelim. Ve şükrümüzü kulluk ile ifade edelim. Kitabımızı tanıyalım. Unutmayalım Kur’an-ı Kerim bizim için en büyük şefaatçidir. Bu gece Kur’an-ı Kerim’in nazil olmasıyla insanlık ufkunun aydınlandığı, insanlığın yeniden kendini tanıdığı ve tanımlandığı bir gece olduğunu bilelim. O nedenle biz de insanlık şerefimizi ve yüceliğimizi korumak için Kur’an-ı Kerimle olan bağımızı kuvvetlendirelim. Unutmayalım Allah’ın kitabı bizim için en büyük şefkat, en büyük merhamet ve en büyük şefaatçidir.

KADİR GECESİ HER ŞEYİN TAKSİM VE TAYİN EDİLDİĞİ, TEFRİK EDİLDİĞİ BİR GECEDİR
Kıymetli Kerdeşlerim! Kadir gecesini ibadetimizle, namazlarımızla teravihlerimizle hassaten dualarımızla Kur’an-ı Kerim okumakla ve Kur’an-ı düşünmekle geçirmeye çalışalım. Bu gece Meleklerin sabaha kadar bizlere selam dediği, bizim için rahmet ve mağfiret duası yaptığı, bizim için bağışlanma dilediği bir gecedir. Müminlerin meleklerle karşılaşması, meleklerin müminlere selam vermesinden daha yüce bir değer var mıdır? Onun için değerli kardeşlerim Kadir gecesi, bir daha kendimize geldiğimiz, neyle şerefleneceğimizin bilincinde ve şuurunda olduğumuz bir gecedir.Çünkü “Kadir Gecesi” demek şeref gecesi demektir. Kadir demek bütün hayırlı işlerin, dünyevi işlerin ve her şeyin taksim edildiği bir gece demektir. Yani yaşayacağımızın hayatın ve yaşayacağımız hayatta nelerle karşı karşıya kalacağımızın taksim ve tayin edildiği, tefrik edildiği bir gecedir.

KADİR GECESİ GÜZELLİKLERİN EKİLDİĞİ GECEDİR
Değerli Kardeşlerim! Bu gece meleklerle buluşma gecesidir. Onun için bu geceyi bu mana ve ruhla anlamaya gayret edelim. Unutmayalım ömürümüz ve vaktimizi sınırlıdır. Nefesimiz sayılıdır. Bir daha Kadir gecesin ulaşabilecek miyiz? Kadir gecesiyle şereflenebilecek miyiz? Bu gecenin mana ve ruhuna ve Cenab-ı Allah’ın o geniş derya gibi rahmetine kavuşabilecek miyiz? Bu şuurla hareket ederek, bu bu geceyi, bu ayı ve hayatın anlamını yeniden bulalım. Unutmayalım kadir gecesi hayatımızın tohum gecesidir. Güzelliklerin ekildiği gecedir. Ve bu güzellikler bizi hem bu dünyada hem de ahrette mutlu edecek, yüzümüzü ak edecek hususlardır. Bu anlam ve bu mana ile hepinizin kadir gecesini tebrik ediyorum. Rabbim kadirle kadrimizi şerefimizi artırsın. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlar ve iyilikler lütfeylesin. Her türlü musibetlerden, afetlerden, sıkıntılardan, tefrikalardan, bölünüp parçalanmaktan ihanetlerden bizleri muhafaza eylesin. Devletimizi ve milletimizi yüceltsin inşallah. Cenab-ı Hak ahir ve akibetimizi hayreylesin. Kadir geceniz mübarek olsun.