21.08.2014

RAMAZAN BAYRAMI

Evvelirahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayına veda ediyoruz. Birçoksevinci yaşadığımız bu mübarek ay, sağ olana bütün bereketiyle tekrar gelecek.Bir ay süreyle mutluluklar yaşadık. İftar sevincini taddık. İftar sofralarındadostlarımızla birlikte olmanın, paylaşmanın tadına vardık. Fakir ve muhtaçinsanların haline vakıf olduk. Dertleri ile kıvranan insanların halini anladık.Açlık, yokluk, kıtlık, mahrumiyet yaşayan insanların ızdırabını anladık.Kendini bilme, kendini bulma kendine sahip olma bilincini kavradık. Yani bir ayboyunca yılın farklılıklarını yaşadık.
 

Ramazan,diğer aylarda olmayan özellikleri ile mü’minlere farklı bir mevsim yaşatanaydır. Mü’minler olarak, oruçla, açlığı, susuzluğu, arzularını yerinegetirememeyi, fırsatlarımız olmasına rağmen yapabileceklerimizden mahrum kalmagibi duyguları yaşadık. Bütün bunlar, bizi hayata alıştırıcı unsurlardır.Umulmadık yerlerde karşımıza çıkacak mahrumiyetlere karşı hazırlıktır. Dayanmagücü kazanmaktır. Sabrı öğrenmektir. Günlük yaşantının iniş çıkışlarına karşıalıştırmadır. Sahip olduklarımızın yok olacağı günlerin de olabileceğiniöğrenmektir. Sağlığın yitirilebileceği ve sağlıksız olmanın ne demek olduğunuanlamaktır. Hayata tutunmanın eğitimidir. Maddi imkânları tasarruflu kullanmaeğitimidir. Zamanını, servetini, Allah’ın bizlere sunduğu nimetleri hoyratçatüketen günümüz insanına adeta bir ihtardır.
 

Teravihnamazlarının birlik ve bütünlüğümüze kazandırdıklarını gördük. Kadın erkek,çoluk çocuk, Rabbimizin huzuruna vardık. Diğer aylarda olmadığı kadar doldurdukcamileri. Belki yıllarca göremediğimiz dostlarımızla görüştük. Bilmediğimiz,tanımadığımız insanlarla omuz omuza yaratanın huzurunda saf tuttuk.Tanımadığımız insanlarla aynı safta dururken sanki yıllardır tanışıyormuşuzgibiydik. Namazdan sonra birbirimize bakarken, yüzlerdeki tebessüm, elsıkışmalar; sonrasında camiden çıkıp evlerimize doğru yol alırken, aradığımızve özlediğimiz şeyleri bulmuşçasına, aldığımız her nefesle birlikte mutluluğuyudum yudum tattık. Çocukların camideki cıvıltısında, onların bizim için birnimet oluşunu bildik. Bu nimetin şükrünü, namazda, yanı başımızda rükû vesecdelerimizle yaratana birlikte ifa ettik. Sevincimizi paylaştık. İşlerinaşırı meşgul ediciliği, maişet telaşı, yok olmaya yüz tutan diğer gamlıkduygularından mahrum günümüz insanının, zamanını dostları ile paylaşmasevincini bulduklarına şahit olduk. Birlikte sevinmeyi, birlikte ibadeti,hayata birlikte bakmayı, birlikte hazırlanmayı öğrendik. Bütün bunlar Ramazanınhikmet ve bereketidir. 
 

KadirGecesi’nin engin rahmet denizinde bir geceliğine, ama bin aya bedel yüceliğindearındık. Rabbimize yakın olmanın bahtiyarlığını yaşadık. Peygamberimiz (SAV)’inHz. Aişe’ye öğrettiği gibi “Rabbim affedicisin, affı seversin, öyleyse beni deaffet” diyerek açtık ellerimizi; hem de boş dönmeyeceğine inanarak.Günahlarımız için yöneldik ona. Gözyaşımızla, gönül gözümüzle boyun büktük.Onun kapısında bütün ümidimizle istedik. Çünkü o kapı ümitsizlik kapısı değil.Ümitsizlerin hayat bulduğu kapıdır. Kendimiz, ailemiz, vatanımız, milletimiz,bütün İslam âlemi için dua ettik. Bilhassa İslam coğrafyasının çeşitliyerlerinde; Irak, Suriye ve Filistin’de yaşanan zulüm ve insanlık ızdırabındandolayı müslüman kardeşlerimiz için dua ettik. Gafleti yaşayanların, insanlığınıyitirmiş hak hukuk tanımazların, cana kıyanların, kendi menfaati uğruna bütünmukaddesatı ayakaltına alanların, yeryüzünün en kıymetli varlığı insanı vebütün canlıları hiçe sayanların ıslahı için dua ettik. 
 

RamazanBayramı, böyle bir mevsimin sonrasında geliyor. Oruçla ve tefekkürle arınmışgönüllerin birlikteliğinin adıdır Ramazan Bayramı. Küskünlerin barıştığı,ayrılıkların son bulduğu, gözyaşlarının sadece sevinçle aktığı günün adıdır.Yetimin başının okşandığı, kimsesizin yalnızlığını attığı; gamın, kasvetin,kederin bittiği günün adıdır. Hiçbir dinde olmayan, sadece Yüce Dinimizİslam’da var olan, sırf sevince tahsis edilmiş günün adıdır. Sevinci paylaşmaadına Yaratan’ın bir lütfudur. Bu günde büyükler hatırlanır, hastalar ziyaretedilir. Ramazan Bayramı’nda, Dinimizin vacip kıldığı “Sıla-ı Rahim” (Yakınlarıziyaret) manasını bulur. Unutulanlar, bir köşeye itilenler hatırlanır bu gün,hem de bir daha unutulmamak üzere. Bayramları tatil mekânlarında sıladan uzak,bencilce geçirmenin alışkanlık haline geldiği günümüzde birbirimizihatırlamamız ve unutmamamız için bu Ramazan Bayramı’nı manasına uygun yaşamak,geleneklerimizi yaşatmak adına bir kez daha düşünmeliyiz.
 

Bu vesileyleRamazan Bayram’ınızı tebrik eder, Cenab-ı Hakk’ın, bayramların manasına uygun yaşandığı,sevinçlerin ve kederlerin paylaşıldığı, birlik ve bütünlüğümüzün pekiştiği nicebayramlara eriştirmesini niyaz ederim.