30.07.2021

Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanmasında Dair Genelge

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin
artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilimizde
orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı
korunmak amacıyla Antalya Valiliğince yayınlanan genelge ek'te sunulmuştur.

Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.