T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Antalya Müftülüğü

19.02.2018

Resmi Nikâh İşlemleri

03.11.2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi gazete yayımlanarak yürülüğe giren 5490 sayılı Nufus Hizmetleri Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair 7039 sayılı Kanın ve 5490 sayılı Nufus hizmetleri kanununun "Evlendirme Yetkisi" başlıklı 22. maddesinin evlendirmeye yetkili memurların  belirleyen ikinci fıkrasına " İl ve İlçe Müftülerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilebilir" ibaresi eklenmiştir.

 

NİKÂH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.    Evlenme Sağlık Raporu (Bay & Bayan)
2.    Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Merkezleri veya Aile Hekimliklerinden alınan rapor. TALASEMİ Testi Sonucu (Sağlık Raporu imzalı ve kaşeli olmalıdır.)
3.    5’er Adet Fotoğraf (Bay & Bayan) (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir, fotokopi resim geçersizdir.)
4.    Nüfus Cüzdanların Aslı ve Fotokopileri (T.C. kimlik no’lu olmayan, resimsiz ve en son medeni hali işlenmemiş nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir. Sürücü Belgesi geçerli değildir.)
5.    Evlendirme Ehliyet Belgesi; (İl / İlçe Nüfus Müdürlüklerinden temin edilmektedir.)

Not: Evlenecek Çiftlerin Birlikte Müracaatı Zorunludur.