T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Antalya Müftülüğü

09.03.2018

4/B SÖZLEŞMELİ (İ.H.- K.K.Ö. - M.K.) OLARAK İLİMİZ MÜFTÜLÜĞÜNE ATANANLARIN YAPMASI GEREKENLER

 

1-Atamaya esas evraklar aşağıdaki sıraya göre düzenlenerek 2 (İki) dosya halinde 12.03.2018 – 23.03.2018 tarihleri arasında İl Müftülüğüne şahsen teslim edilmesi.

2-Diploma veya Mezuniyet Belgelerinin ve ayrıca  (Hafızlık Belgesi Olanlar) asıllarını yanlarında getirmeleri

3-Erkek adaylardan askerliğini yapmış olanların "Terhis Belgesini" getirmesi,

4-"Güvelik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu" (bilgisayar ortamında), "Mal Bildirimi Formu" ve "İş Talep Formu" (el yazısı ile)  aşağıda verilen linkten indirerek doldurulması,

5- "Güvelik Soruşturması" ve "Arşiv Araştırması Formu" bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra Flash Bellek ile getirilmesi gerekmektedir.

 

SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANMAYA ESAS GEREKLİ EVRAKLAR

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus cüzdanı fotokopisi v.b.),

2- KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

 veya kurumca onaylanmış sureti Yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ den denklik belgesi,

3- 2016 Yılı KPSS (P/122, P/123, P/124) B grubu sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,

4- Başkanlık yerleştirme belgesinin internet çıktısı,

5- İş talep formu,

6- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

7- Sabıka Kaydı Belgesi “Resmi Kurum için” (Sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydı bulunanlar

 için mahkeme kararlarıyla birlikte),

 8- Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,

9 -Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

10- Mal beyannamesi,

11- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

12- Sigorta ve Bağ-kur belgesi (Önceden varsa),

13- Kaza-i rüşt kararı ( 18 yaşını doldurmayanlar için ).

14- İmam-hatip lisesi/ Lise ‘den sonra İlahiyat Fakültesi, İlahiyat önlisans veya diğer lisans ve diğer

 önlisans mezunlarının İmam-hatip lisesi ve lise Diploması sureti (Müftülükçe tasdikli)

15- Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırma formu (yerleşen kişi tarafından bilgisayar ortamında doldurularak Flash Bellek ile İl Müftülüğümüze getirilmesi)

   Rica olunur.                                                                                                                                 ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ