T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Antalya Müftülüğü

16.05.2017

Fahri K.K.Ö. SINAV İLANI

                                                                                                         T.C.

ANTALYA VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

Sayı           :36619814-902-  2077                                          15/05/2017                

Konu         : Kur’an Kursu Geçici Öğretici sınavı.

 

2017 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN İHTİYAÇ OLAN YERLER İÇİN KUR’AN KURSLARI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAV DUYURUSU

 

Antalya İl Müftülüğünden;

İlimiz Müftülüğü, İlçe Müftülüklerinde 2017 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Dönemi için Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin  9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2016 tarih ve 6066 sayılı yazısı gereğince  geçici Kur’an kursu öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b)

     Bendin de belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. İmam-Hatip Lisesi, Ön lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim  mezunu olmak,

4. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5. 2016 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 60 ve üzeri olmak,

6. 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı    

     Takdir de, 2016 yılı KPSS (DHBT)’ ye girmiş olmak,

7-4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve öğretimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce çocuk gelişimi ve öğretimi alanıyla ilgili sertifikaya sahip olmak (19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir. Belge ve sertifikalar en az 296 saat ve üzeri olmalıdır).

8-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarına üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin görevlendirilmelerinin yapılmaması.

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. 2016 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan veya üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, 15.05.2017 tarihinden 29.05.2017 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Ek:2 listede yer alan görev almak istedikleri İlçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir. Her aday, geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sadece bir İlçe Müftülüğüne ve 4-6 yaş grubu veya normal gruptan sadece birine müracaat edecektir. Birden fazla ilçe veya gruba başvuruda bulunanların müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır veya sınavları geçersiz sayılacaktır.

2. İlçe Müftülüklerinin ihtiyaç duydukları Geçici Öğretici gruplarında belirtilen sayıda (Ek:2 listede belirtilen grup ve sayılarda) 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri alan müracaatçı bulunmadığı takdirde; 2016 yılı KPSS (DHBT)’ye girmiş olan (2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olanlar) ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, Geçici Öğretici ihtiyacı 2016 yılı KPSS (DHBT) 60 veya üzeri puanla müracaat eden adaylarla karşılanamayan İlçe Müftülüklerine 01.06.2017 tarihinde tercih değişikliği yapabileceklerdir.

 

 

 

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1-Sınav Müracaat Formu

 2-2016-KPSS 122-123-124 (DHBT) sonuç belgesi

 3-KPSS’ ye girmiş olduğu mezuniyet ile ilgili Diplomanın aslı ve fotokopisi (Kurumca onaylanmış sureti)

4-Hafız olanlardan Hafızlık Belgesi (Kurumca onaylanmış sureti)

5-  4-6 yaş çocuk gelişimi sertifikası olanlardan Sertifikanın onaylı fotokopisi 

IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

 1. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 01.06.2017 Günü İl Müftülüğünde saat:08:30’da hazır bulunacaklardır.

 V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde başvuruda bulunan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

3. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4. Adaylar, Kur’an-ı Kerim, Dini bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak konuları) ve Hitabet alanlarında sınava tabi tutulacaklardır.

 

VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 

1. Her aday başvuruda bulunduğu ilçeye ve gruba göre sınava katılacak olup; başarı sıralaması sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen ilçeye ve gruba göre belirlenecektir.

2. Görevlendirmeler, öncelikle 2016 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyacı 2016 yılı KPSS (DHBT)  puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde;  2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak  yapılacaktır. Puanlarının eşit olması durumunda tahsili yüksek olana, bunun eşit olması durumunda hafız olana, bunun eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olana öncelik verilmesi,   

VII- SINAV SONUÇLARI

1. Adayların sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün web sayfasından yayınlanacak olup tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Görevlendirmelerle ilgili bilgileri İlçe Müftülüklerinden öğreneceklerdir.

 

VIII- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

1. Görevlendirmeler, öncelikle 2016 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınacak olup, İlahiyat mezunu veya hafız olanların öncelik verilecek olup puanları eşit olması durumunda tahsili yüksek olana, bunun eşit olması durumunda hafız olana, bunun eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olana öncelik verilmesi yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyacı 2016 yılı KPSS (DHBT)  puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde;  2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak  yapılacaktır.  

 2. Ek:2 listede ilan edilen Geçici Öğretici ihtiyacı sayıları muhtemel tahmini sayılar olup; asıl ihtiyaç sayısı 2016 yılı Kur’an kursları öğrenci kayıtları sonucu netlik kazanacağından, İlçe Müftülükleri öğrenci kayıtları sonucu oluşacak ihtiyaca göre Ek:2 listede ilan edilen ihtiyaç sayılarından eksik veya fazla Geçici Öğretici görevlendirme yapabilecektir. Görevlendirmeler adayların başvuruda bulunduğu İlçe Müftülükleri tarafından yapılacaktır.

3. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan duyuruda belirtilen şartları taşıdığına dair belgelerin asılları veya onaylı suretleri istenecektir. (Adayların beyan ettiği dini öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmayanların veya dini öğrenim düzeylerinden birinden mezun olabilecek durumda olupta sınava katılan ve başarılı olan ancak görevlendirme aşamasında dini öğrenim belgesini ibraz edemeyen adaylar görevlendirilmeyeceklerdir).

 

 

 

 

 

IX- DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardan tazmin edilecektir.

2. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

3. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar,  Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.

            İlanen duyurulur

 

 

 

 

                                                                                                                              Osman ARTAN

                                                                                                                                  İl Müftüsü

 

 

Not:

Diyanet İşleri Başkanlığının 18.05.2017 tarihli ve E.35458 yazılı yazısı doğrultusunda ve 09.09.2016 tarih ve E.44009 sayılı yazıya istinaden, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilgili yazıdaki usul ve esaslar çerçevesinde ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilen ve görev yerlerinde başarılı olan öğreticiler yeni bir sınava tabi tutulmaksızın 2017 yılı yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilebilecektir.

 

 

EK-1SınavMüracaat Formu                                                                                                                  

EK-2 Liste