12.04.2018

İl Müftümüz Osman Artan’ın Miraç Kandili Mesajı

13 Nisan 2018 Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece Miraç Kandilini idrak edecek olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Miraç, insanın erdem yolculuğunu, beşerîlikten insanîliğe yükselişini ifade etmektedir. Hicri Receb Ayının 26 sını 27 sine bağlayan gecesinin tanık olduğu bu yükseliş bizlere insanın ilahi rızaya ve desteğe ulaştığı akıl ve idraki zorlayan nice üst derecelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi, mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmenin öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatmaktadır. Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimiz tarafından mü’minlerin miracı olarak nitelendirilen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. 

Allahın sevgili kulu Kainatın efendisi Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V) in Cenab-ı Hakkın daveti ile Kutsal Mekanlar olan Mescid-i Haramdan Mescidi Aksaya ve oradan kainatın sırlarını seyrettiği gecedir Miraç. Bugün Mirac-ı Nebi’nin sırrına vakıf olmanın yollarından biri ibadet ve taatimizi bu gecenin hürmetine gerçekleştirirken sağlam ve olgun birer mümin olmanın yollarına vasıl olmaktır. Başkaları için ne ifade ettiğimiz, kimi neden öfkelendirdiğimiz, kimlerin duasına muhtaç olduğumuz, kimlerin şerrinden Allah’a sığınmamız gerektiği konusunda alnımızı secdelerden kaldırmadan kendimizi sorgulamamız gerekmektedir. Hassas ve sorunlu dönemeçlerden geçtiğimiz şu günlerde Mirac-ı Nebi’ye hürmeten kırılan kalpleri onarmak, yıkılan köprüleri yeniden kurmak, unuttuklarımızı bir daha hatırlamak, manevi kayıplarımızın peşine düşmek yapmamız gereken vazifelerdir. Şu anda mübarek üç ayların içerisinde bulunuyoruz ki Ramazanın müjdecisi olan kandilleri idrak ediyoruz. O halde bu mübarek gün ve gecelerin bizim için kendimizi kontrol etmemize vesile olmalı. Birbirimize yardımcı olarak imanımıza zarar verecek olan kin ve nefreti bertaraf edip, yerine sevgi, kardeşlik ve merhamet duygularını yerleştirmeliyiz. Ve milletimizin birlik beraberlik içerisinde Allah’ın razı olacağı şekilde yaşaması için dua etmeliyiz. 

Miraç Allah’ın sonsuzluğuna, büyüklüğüne ve birliğine yapılan en görkemli şahitliktir. Bugün, dünyada devam eden olumsuzluklar, dünyamızı tehdit eden doğal afetler, diğer tabii tehlikeler, özellikle masum insanların zarar gördüğü savaşlar ile insanların hırs ve tutkuları yüzünden karşı karşıya kaldığımız olumsuzluklardan kurtulmak için Allah’ın sonsuz merhametine sığınmanın kutsal bir anıdır. Bu anın değerini iyi bilelim ve ’duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var’ ayetine sımsıkı sarılalım. Daha güzel bir dünya, daha erdemli ve daha esenlikli bir hayat için Miraç Gecesi ile bir çıkış yapalım. Bugün bize düşen Miracın metafizik mahiyetini, bütün ayrılıkları ile ele almak değil, miracın ruhu, manası, hikmeti ve evrensel mesajlar üzerinde yeniden düşünmektir. Mübarek gün ve gecelerin bugün eriştiği anlamları ihmal etmeksizin yeniden düşünmektir. 

Bu duygularla, ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslümanların Miraç kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede Yüce Mevla’ya açılan ellerin ve yapılan duaların, bütün İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine vesile olmasını, başta yakın çevremiz ve içinde bulunduğumuz coğrafyamız ile İsrâ ve Miraç mucizesinin cereyan ettiği kutsal topraklar olmak üzere bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, özellikle ülkemizin savunmasında şehit olan güvenlik güçlerimizin aile ocağına düşmüş olan acı ve göz yaşının dinmesine, terör ve umutsuzluğun yerini kalıcı bir huzur ve barışın almasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Bu beklentilerimize katkı sağlamak için İl Müftülüğümüz tarafından bu gece münasebetiyle Cuma günü akşam namazı ile yatsı namazı arasında İlimiz Merkez Muratpaşa Camiinde Mevlid-i şerif ve vaazı nasihat programı icra edilecektir. Tüm Antalyalı kardeşlerimizi aile fertleriyle beraber bu programımıza davet ediyoruz.