kurban ibadeti hususunda doğrudan veya dolaylı olarak açıklama