​T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

2017 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI TEMASI "HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU"

2017 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI TEMASI "HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU"

Diyanet İşleri Başkanlığımız, öteden beri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığımız 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası’nda “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konusunun ele alınmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu tema hafta boyunca Alanya İlçe Müftülüğümüzce gerçekleştirilecek etkinliklerle Hz. Peygamber’in örnekliği çerçevesinde güven bilincine dikkat çekmek ve toplumumuzda güven duygusunun pekişmesine katkı sağlaması amacıyla bütün yönleriyle işlenecektir.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle, Peygamberimizi daha iyi tanımak/tanıtmak, anlamak/anlatmak, onun sevgisini canlı tutmak için, Peygamberimizin oluşturduğu güven toplumuna verdiği değer ve önemi bütün boyutlarıyla gündeme taşınacak, Güven Toplumu konusunda fert ve toplum hayatında daha fazla duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı sağlanacak, Güven duygusu ve güven toplumunu zedeleyen unsurlara dikkat çekilecek, Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik dini duyarlılık ve birlikteliğimizi canlı tutacak çalışmalar yapılacak, Vaaz, hutbe, ve konferanslar aracılığıyla tema çerçevesinde topluma sahih dini bilgi sunmaya yönelik faaliyetler yapılacaktır.

Konuyla ilgili konuşan İlçe Müftümüz Mustafa TOPAL ” Güven, insanca bir hayatın olmazsa olmazlarındandır. Zira her insan canı, inancı, nesli, malı ve haysiyetinin emniyette olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu güvenli ortamlarda yaşamak ister.

İslam Dini, barış ve güveni, eman ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa için gelmiştir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.s) de iman ile emân; mümin ile güvenilir olmak arasında sımsıkı bir bağ kurmuştur. Allah Resûlü, güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı söz ve uygulamalarıyla bizlere göstermiştir. Risaletinden çok önce Muhammedü’l-Emin olarak anılan Hz. Peygamber, hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli sergilemiştir. Öyle ki kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi onun dürüstlük ve güvenilirliğini kabul etmiştir.

Peygamberimiz, Mekke’de temelini attığı güven toplumunu, Medine’de tesis etmiştir. Birbirleriyle savaşmaktan yılmayan, gözünü kırpmadan birbirinin canına kıyanlardan oluşan güvenden yoksun bir toplumu, birbirlerinin saygınlığını kendi saygınlığı, birbirlerinin yaşama hakkını kendi yaşama hakkı gören örnek bir toplum haline getirmiştir. Yesrib’i, medeniyet merkezi olan Medine’ye; bilgi, hikmet, adalet, güven ve kardeşlik yurduna dönüştürmüştür. Peygamber Efendimizin Medine’de inşa ettiği toplum modeli, sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur. Zira tarih boyunca Müslümanlar, sadece kendi yurtlarında barış ve sükûneti sağlamakla kalmamış, aynı zamanda yeryüzünü selam ve emân yurdu hâline getirmek üzere beldeleri, kıtaları ve denizleri aşmışlar, insanlığa örnek medeniyetler takdim etmişlerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, öteden beri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmiştir. Bu bağlamda, 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası’nda “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konusunun ele alınması kararlaştırmıştır.Bizler de hafta boyunca İlçemizde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle Hz. Peygamber’in örnekliği çerçevesinde güven bilincine dikkat çekecek ve toplumumuzda güven duygusunun pekişmesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz.Ben şimdiden bütün vatandaşlarımızın Kutlu Doğum Haftasını kutluyorum.”dedi.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Başkanlığımız tarafından bu yıl 17 Nisan 2017 tarihinde başlatılacaktır.

Fotoğraflar