T.C. ANTALYA VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

GEÇİCİ (FAHRİ) KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ SINAV DUYURUSU

22.08.2017

GEÇİCİ (FAHRİ) KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ SINAV DUYURUSU

 

 

ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEÇİCİ KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ SINAV DUYURUSU

İlimiz Müftülüğü, İlçe Müftülüklerinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. Maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı 2017-2018 yılı Kur’an Kursları uygulama esasları ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazı gereğince Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. İmam-Hatip Lisesi, Ön Lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
 4. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 5. 2016 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 60 ve üzeri olmak,
 6. 2016 Yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde; 2016 yılı KPSS (DHBT)’ye girmiş olmak.
 7. 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3,5, ve 6. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma, belge veya,19.01.2017 tarihinden önce çocuk gelişimi ve öğretimi alanıyla ilgili sertifikaya sahip olmak.

      (19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili sertifikalar kabul edilmeyecektir. Belge ve sertifikalar en az 296 saat ve üzeri olmalıdır).

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. 2016 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan veya üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, 22.08.2017 tarihinden 07.09.2017 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Ek:2 listede yer alan görev almak istedikleri Geçici Kur’an Kursu İhtiyacı bulunan İlçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir. Her aday, geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sadece bir İlçe Müftülüğüne ve 4-6 yaş grubu veya normal gruptan sadece birine müracaat edecektir. Birden fazla ilçe veya gruba başvuruda bulunanların müracaatları iptal edilip sınava alınmayacak veya sınavları geçersiz sayılacaktır.
 2. Başvurular, ihtiyaç bulunan İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan, posta ve faks yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınav Müracaat Formu.

 1. 2016-KPSS 122-123-124 (DHBT) sonuç belgesi.
 2. KPSS’ ye girmiş olduğu mezuniyet ile ilgili Diplomanın aslı ve fotokopisi (Kurumca onaylanmış sureti)
 3. Hafız olanlardan Hafızlık Belgesi (Kurumca onaylanmış sureti)
 4. 4-6 yaş çocuk gelişimi sertifikası olanlardan Sertifikanın onaylı fotokopisi.

Not: Adaylar Ek: 1 form dilekçeyi ilçe müftülüklerinden temin edip bilgilerini doğru bir şekilde doldurduktan soma 2016 yılı KPSS (DHBT) çıktısıyla birlikte görev almak istedikleri ilçe müftülüklerine başvuruda bulunacaklardır. Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.. Belgeler, kontrol edildikten soma adaylara iade edilecektir. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. Belgeler görevlendirmeye hak kazanan adaylar tarafından görevlendirme süresinde ilgili İlçe Müftülüğüne teslim edilecektir.

SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar 12.09.2017 Salı günü İl Müftülüğünde saat 08:30’da hazır bulunacaklardır.